اقامت و تابعیت

اقامت و تابعیت و تفاوت آنها با هم؟

اقامت و تابعیت و تفاوت آنها

اصولا کسانی که به مبحث مهاجرت علاقه مند هستند یا برای دست یابی به زندگی بهتر به مهاجرت فکر می کنند یکی از اولین مفاهیم و اصطلاحاتی که می بایست با آن آشنایی پیدا کنند، کلمه اقامت است که تعریف مشخصی دارد اما گاهی با کلمات دیگر چون تابعیت شبیه می شود. با این حال معنای لغوی آن در فرهنگ لغت دهخدا به قرارگاه و سکنی گزیدن معنی شده است که در قوانین مهاجرتی معنای آن شکل حقوقی و مادی هم می يابد و اقامت داشتن در یک کشور به معنای اجازه سکونت داشتن در آن کشور برای مدت زمان مشخصی است و تابعیت آن کشور محسوب نمی شود.

لذا فردی که اجازه سکونت در کشوری را ندارد و به صورت غیر قانونی در آن کشور سکونت گزیده، از منظر حقوق بین الملل اقامت آن کشور را ندارد.معمولا بسیاری از افراد با گرفتن اقامت، زمینه را برای گرفتن تابعیت آن کشور نیز مهیا می سازند چون پروسه گرفتن تابعیت طولانی تر است و برای اين کار می بايست چند سال در آن کشور زندگی و دارای شغل باشید.

گرفتن اقامت یک کشور نیز به روش های مختلفی هم چون از طریق کار، تحصیل، سرمایه گذاری، تاسیس شرکت و… صورت می پذیرد که شما طی آن قادر به زندگی و سکونت یا کار در کشور مورد نظر خود خواهید بود ولی هنوز تابعیت آن کشور را ندارید. اقامت در کشورهای مختلف معمولا ساده تر از گرفتن تابعیت است و بسیاری از کشورها بسته به نیاز و قوانین مهاجرتی خود اقدام به جذب مهاجرین از سراسر دنیا می نمايند.

اقامت به معنای تابعیت

آیا گرفتن اقامت یک کشور به معنای تابعیت آن کشور است؟

کسی که اقامت یک کشور خارجی را دارد در واقع یک بیگانه محسوب می شود که صرفا در آن کشور اجازه سکونت دارد و به صرف همین اجازه سکونت در آن کشور می بایست طبق قوانین آن کشور نیز عمل نماید. اما تابعیت یک کشور را داشتن به معنای تبعه آن کشور بودن است که عضوی از جمعیت اصلی دولت آن کشور محسوب می شود و از حقوق کامل شهروندی نیز برخوردار است.

و اما وجه دیگری از تفاوت اقامت و تابعیت در این موضوع است که معمولا اقامت افراد را می توان در صورت بروز جرم و بزه سلب کرد و اقدام به اخراج آنها نمود ولی تابعیت را نمی توان سلب کرد چون فرد در تابعیت یک کشور، بخشی از جمعیت اصلی دولت آن کشور است که روابط سیاسی، حقوقی و معنوی برقرار کرده و مورد حمایت دستگاه دیپلماسی و چتر حمایتی قوانین خاص آن دولت قرار گرفته است.

انواع اقامت

معرفی انواع اقامت موقت و دائم 

اصولا انواع اقامت را می توان بر اساس دوره زمانی آن به دو دسته اقامت موقت و اقامت دائم تقسیم بندی کرد که در اقامت موقت فرد برای مدتی محدود و موقت برای کار و تحصیل یا تجارت و سرمایه گذاری و… در کشور خارجی مورد نظر خود اقامت می گزیند. اما اقامت دائم به نوعی اقامت فرد در یک کشور خارجی برای زمانی نامحدود اطلاق می شود. معمولا اقامت دائم در برخی کشورها پس از طی اقامت موقت اعطا می شود.

با این حال اقامت دائم دربردارنده عمل به یک سری وظایف شهروندی است که اگر بدان عمل نشود، فرد اقامت خود را از دست خواهد داد. در واقع اقامت موقت را که به روش های مختلفی اعم از اقامت کاری، اقامت تحصیلی، اقامت سرمایه گذاری، اقامت خرید ملک و… صورت می پذیرد، می توان پیش نیاز دست یابی به اقامت دائم یا حتی تابعیت قلمداد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.