وضعیت مهاجرت به کانادا

شرکت مشاوران طالع با بیش از ده سال سابقه در امور مهاجرت آماده خدمات رسانی به هموطنان میباشد.
ما نه تنها به مهاجرت شما بلکه برای موفقیت شما در کانادا می اندیشیم.
شرکت مشاوران طالع با دو دفتر رسمی در کانادا و ایران توسط آقای آریو برزین طالع اداره میشوند.

آریو برزین طالع
• عضو رسمی مشاورین حقوقی و مهاجرتی دولت کانادا ICCRC membership#: R506449
• نماینده رسمی شرکت های سرمایه گذاری کانادا
• نماینده رسمی آموزش و پرورش کانادا و دانشگاه های معتبر
• مدیر عامل شرکت مشاوران طالع در کانادا و ایران