تماس با ما

 

فرم ارتباط با ما

** اعضای دفتر کانادا :

1- مدیر عامل : آریو برزین طالع یزدی

2- مدیر دفتر تورنتو:آوید ابوالحسنی

** اعضای دفتر تهران:

3- مدیر دفتر تهران : حامد ابوالحسنی

4- مدیر داخلی : نغمه اصلانی

5- کارشناس حقوقی امور مهاجرت : سروناز بهادری

6- مسول امور حقوقی و اداری : سارا پسند