اسپانسری

اسپانسری همسر اسپانسری پدر و مادر اسپانسری همسر:  تمامی استانها زمان مورد نیاز: 12 ماه (درج شده در سایت اداره مهاجرت کانادا اداره مهاجرات کانادا

ادامه مطلب »

تحصیلی

ویزا تحصیلی:  تمامی استانها بغیر از کبک زمان مورد نیاز: 6 ماه (درج شده در سایت اداره مهاجرت کانادا) اداره مهاجرات کانادا   برنامه ویزا

ادامه مطلب »

استارت آپ

مهاجرت به کانادا از طریق  استار آپ در سال های اخیر سازمان مهاجرت کانادا، با هدف تشویق صاحبان کسب وکار برای مهاجرت به این کشور

ادامه مطلب »

کسب و کار

ویزای کاری (ثبت شعبه در کانادا):  تمامی استانها بغیر از استان کبک زمان مورد نیاز: 6 تا 8 ماه (درج شده در سایت اداره مهاجرت

ادامه مطلب »