مهاجرت از طریق اسپانسری
مقالات

مهاجرت از طریق اسپانسری

مهاجرت از طریق اسپانسری یا سرمایه گذاری برای اقامت به کانادا می‌دانید اسپانسر به معنی سرمایه گذار است و اسپانسری یعنی سرمایه گذاری که این

ادامه مطلب »